GET 2 POSTERS, PAY FOR JUST ONE • FRI FRAKT ÖVER 349 KR

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljön är viktig för Dear Sam. Alla våra posters trycks på papper som är miljömärkt med FSC för ansvarsfullt skogsbruk samt EU Ecolabel. Våra tryckerier är 100 % klimatneutrala och all produktion av posters för dearsam.com är miljömärkt med Svanen. Alla våra unikt framtagna förpackningar är FSC MIX certifierade och får endast innehålla inblandning av återvunnet material och/eller material från kontrollerade källor (Controlled Wood). Källa: https://se.fsc.org/se-se

Läs mer om FSC och EU Ecolabel nedan.

//a.storyblok.com/f/56231/1000x668/eec6f907fa/paper-miljo-second.jpg

FSC för ansvarsfullt skogsbruk

Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska skogsbruksstandard. Ett FSC-certifierat skogsbruk tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda i skogsbruket ska erbjudas avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Ett expertteam med uppdrag från FSC bedömer sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Källa: https://se.fsc.org/se-se/certifiering

FSC MIX

FSC:s standard för Controlled Wood gör det möjligt för tillverkare att blanda FSC-certifierat material med ocertifierade material under kontrollerade förhållanden. Sådan produkter märks med beteckningen FSC Mix. MIX-märket används också på produkter med inblandning av återvunnet material. FSC:s standard för Controlled Wood är ett komplement till FSC:s spårbarhetsstandard. Spårbarhetsstandarden innehåller strikta regler för hur och i vilken omfattning inblandning får ske. Bland annat krävs att det ocertifierade materialet ska komma från kontrollerade och acceptabla källor. Standarden för Controlled Wood används för att bevisa det.

Virke som inte accepteras i FSC-märkta produkter (oacceptabelt ursprung):

  • Olagligt avverkat virke
  • Virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter
  • Virke från avverkningar som hotar höga naturvärden
  • Virke från områden som avskogas eller omförs till plantager
  • Virke från områden med genmodifierade trädslag

Källa: https://se.fsc.org/se-se/certifiering/controlled-wood och https://se.fsc.org/preview.controlled-wood.a-289.pdf

//a.storyblok.com/f/56231/1000x668/7944ab62f1/paper-second-miljo-second.jpg

EU Ecolabel – EU:s officiella miljömärke

EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkter som får använda EU Ecolabel granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. Eftersom Svanen är så etablerad här finns det inte så många produkter med EU Ecolabel i Sverige. I vissa andra europeiska länder är utbudet större. Källa: http://www.euecolabel.eu/

Svanen – Nordens officiella miljömärkning

Svanen fungerar på samma sätt som EU Ecolabel. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkter som får använda Svanen märkning granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

Källa: http://www.svanen.se/Om-oss/Vara-miljomarkningar/Svanen/

loading
loading
loading
loading
loading